Prehľad aplikácií

Pre našich čitateľov, ktorí uprednostňujú čítanie našich titulov prostredníctvom tabletu alebo smartfónu, sme pripravili aplikácie pre najrozšírenejšie platformy. Jednotlivé aplikácie sa funkčnosťou líšia tak, aby bolo ich ovládanie prirodzené a jednotné pre danú platformu. Sumár aplikácii nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Aplikácia Platforma Zariadenie HNkonto Články InApp ePaper
HNreader Windows 8.1 Desktop, Tablet
HNpad iOS Tablet
eHN Android Tablet, Smartphone