HNpad

Hospodárske noviny (HN) sú jediným ekonomickým denníkom na Slovensku a zároveň sú najčítanejším ekonomickým periodikom na slovenskom trhu. Naši čitatelia denne v HN nachádzajú najnovšie informácie o vývoji domácej i zahraničnej ekonomiky, ale aj konkrétnych sektorov, v ktorých pôsobia. HN jediné na trhu denne ponúkajú špecializovanú sekciu Ekonomika a Firmy ako i rubriku FinWeb.

Okrem najširšieho pokrytia ekonomických udalostí si HN plnia aj úlohu informovať o dôležitých udalostiach z domácej a zahraničnej politiky, spoločnosti či kultúry. HN teda predstavujú plnohodnotný primárny zdroj informácií so silnou ekonomickou kompetenciou. HN oslovujú prakticky každého ekonomicky aktívneho čitateľa, ktorému sú užitočným sprievodcom na jeho ceste k úspechu.

HNpad - aplikácia Hospodárske noviny pre iPad obsahuje špeciálne zalomený obsah, doplnený o aktuálne správy serveru hnonline.sk.

Dodávateľom obsahu je Ecopress a.s., najväčšie vydavateľstvo ekonomických a odborných titulov na Slovensku. Aplikáciu pre spoločnosť Ecopress a.s. vyvinula agentúra MADE BY VACULIK.