eHN

Aplikácia denníka Hospodárske noviny Vám prináša ekonomický pohľad na udalosti doma a vo svete. Aplikáciu eHN je možné používať na tabletoch a smartfónoch s operačným systémom Android 4.0 a novším.

Hospodárske noviny (HN) sú jediným ekonomickým denníkom na Slovensku a zároveň sú najčítanejším ekonomickým periodikom na slovenskom trhu. Naši čitatelia denne v HN nachádzajú najnovšie informácie o vývoji domácej i zahraničnej ekonomiky, ale aj konkrétnych sektorov, v ktorých pôsobia. Okrem najširšieho pokrytia ekonomických udalostí si HN plnia aj úlohu informovať o dôležitých udalostiach z domácej a zahraničnej politiky, spoločnosti či kultúry. HN teda predstavujú plnohodnotný primárny zdroj informácií so silnou ekonomickou kompetenciou. HN oslovujú prakticky každého ekonomicky aktívneho čitateľa, ktorému sú užitočným sprievodcom na jeho ceste k úspechu.